English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ٣٠ فروردين ١٣٩٧
-->

بخش تصویربرداری مركز آموزشي درماني تخصصی و فوق تخصصي قلب حضرت سيدالشهداء (ع) واقع در طبقه زیر زمین با مساحت تقریبی250 متر مربع ،مجهز به دستگاه پرتونگاري شيمادزو 630 maبه انضمام سيستم دیجیتال CR  ، دستگاه پرتونگاري شيمادزو پرتابل Mobile ART   و دستگاه سونوگرافي زيمنس  G40مي باشد كه با فعالیت پزشک متخصص ،کارشناس وکاردان رادیولوژی ،پذیرش وخدمات ، ارائه خدمات راديولوژي بصورت شبانه روزی  در تمامي ايام هفته و روزهاي تعطيل به بيماران سرپايي و بستري انجام ميپذيرد.