برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

ارزیابی برنامه آموزشی دوره های فلوشیپی رشته های مداخله ای قلب و عروق

ارزیابی برنامه آموزشی دوره های فلوشیپی رشته های مداخله ای قلب و عروق،اکوکاردیوگرافی الکتروفیزیولوژی

به گزارش بدرمیران مسئول روابط عمومی مرکز:

روز سه شنبه 10 بهمن ماه سالجاری اولین جلسه راه اندازی برنامه آموزشی دوره های فلوشیپی رشته های مداخله ای قلب و عروق،اکوکاردیوگرافی الکتروفیزیولوژی بالینی با حضور آقای دکتر ولیزاد رییس دانشگاه آذربایجان غربی ،آقای دکتر محمودلو معاون آموزشی دانشگاه ، آقای دکتر کرمی معاون آموزشی بالینی ، خانم دکتر غیبی مسئول تحصیلات تکمیلی دانشگاه ،آقای دکتر افشانی مدیر روابط عمومی دانشگاه ،آقای زارع مدیر،خانم لک مدیر خدمات پرستاری ،خانم ارشاد مسئول واحد آموزش مرکز قلب سیدالشهداء(ع) ،آقای دکتر خادم وطن مدیر گروه قلب و دیگر اساتید(پزشکان) گروه قلب این مرکز بمنظور هماهنگی و آماده سازی زیرساخت های رشته های مذکور برگزار گردید.

دومین جلسه نیز روز شنبه 14 بهمن ماه سالجاری با حضور هیات ارزشیابی رشته تخصصی بیماری های قلبی -عروقی جهت ارزیابی برنامه آموزش دستیاری و راه اندازی برنامه آموزشی تخصصی و تکمیلی (فلوشیپ)رشته های اکوکاردیوگرافی اینترونشنال کاردیولوژی و الکتروفیزیولوژی متشکل از آقایان:دکتر ناصر اصلان آبادی و دکتر علیرضا حیدری و خانم میلادی و همچنین با حضور معاونت آموزشی دانشگاه دکتر محمودلو ، ریاست دانشکده پزشکی دکتر مجیدی و معاون آموزش بالینی دانشکده دکتر کرمی و با حضور اکثریت اعضای هیات علمی گروه قلب ،ریاست،مدیریت،مدیر خدمات پرستاری،مسئول آموزش مرکز آموزشی درمانی قلب حضرت سیدالشهداء(9) برگزار گردید.

کلمات کلیدی
{author_name}
تصویر نویسنده :

شهلا بدرمیران کوه کمر
عکاس

شهلا بدرمیران کوه کمر

تنظیمات قالب