برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

بازدید مدیریتی

بازدید مدیریتی از واحد آزمایشگاه در مرکز آموزشی درمانی قلب حضرت سیدالشهداء(ع)

روز پنجشنبه 7 تیرماه سالجاری آقای زارع مدیریت ،خانم لک مدیر خدمات پرستاری به همراه جمعی از مسئولین مرکز از واحد آزمایشگاه مرکز آموزشی درمانی قلب حضرت سیدالشهداء(ع) بازدید نمودند.

در راستای این بازدید به بررسی مشکلات موجود در آزمایشگاه و ارائه بهترین راهکار جهت برطرف نمودن آن و همچنین پیگیری اقدامات انجام یافته در خصوص بهبود ارتقای اوضاع این واحد پرداخته شد.

کلمات کلیدی
{author_name}
تصویر نویسنده :

شهلا بدرمیران کوه کمر
عکاس

شهلا بدرمیران کوه کمر

تنظیمات قالب