برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

نصب سیستم ارتباطی اورژانس مرکز آموزشی درمانی قلب حضرت سیدالشهداء(ع) با مرکز فوریتهای پزشکی

با توجه به راه اندازی مرکز MCMC در ساختمان جدید مرکز فوریتهای پزشکی استان و نیاز انتقال تصاویر دوربین های اورژانس به ساختمان مذکور روز شنبه 9 تیرماه سالجاری دوربین های برقراری ارتباط شبکه بین اتاق سرور و اتاق مسئول حراست مرکز قلب حضرت سیدالشهداء(ع)معمول گردید.

کلمات کلیدی
{author_name}
تصویر نویسنده :

شهلا بدرمیران کوه کمر
عکاس

شهلا بدرمیران کوه کمر

تنظیمات قالب