برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

سوابق اجرایی آقای شمس الله محمدی (رییس امور اداری) بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی قلب حضرت سیدالشهداء (ع):

 

 

 • فارغ التحصیل رشته کارشناسی پرستاری سال 1372
 • فارغ التحصیل رشته کارشناسی ارشد علوم سیاسی سال 1386
 • 1372-1373 پرستار بخش جراحی عمومی بیمارستان انقلاب اسلامی بوکان
 • 1373-1374 مسئول بخش جراحی عمومی بیمارستان انقلاب اسلامی بوکان
 • 1375-1377 پرستار بخش اورژانس بیمارستان امام خمینی ارومیه
 • 1377-1378 سوپروایزر بیمارستان امام خمینی ارومیه
 • 1378-1379 پرستار بخش CCU بیمارستان امام خمینی ارومیه
 • 1379-1382 پرستار بخش اورولوژی بیمارستان امام خمینی ارومیه
 • 1382-1384 مسئول حراست بیمارستان امام خمینی ارومیه
 • 1384-1387 رئیس اداره فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
 • 1386-1387 معاون مدیر در اداره تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
 • 1388-1391 مسئول درآمد بیمارستان سیدالشهداء ارومیه و همزمان سوپروایزر بیمارستان
 • 1391-1393 پرستار اتاق عمل بیمارستان سیدالشهداء ارومیه و همزمان سوپروایزر بیمارستان
 • 1393-1397 مسئول درآمد بیمارستان سیدالشهداء ارومیه و همزمان سوپروایزر بیمارستان
 • 1397-1401 کارشناس مسئول ایمنی بیمار و رسیدگی به شکایات بیمارستان سیدالشهداء ارومیه و همزمان سوپروایزر بیمارستان
 • 1401-1402 مسئول بهبود کیفیت بیمارستان سیدالشهداء ارومیه و همزمان سوپروایزر بیمارستان
 • از 1402 رئیس امور اداری رئیس امور اداری بیمارستان سیدالشهداء ارومیه
 •  

 

تنظیمات قالب