برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

آقای فواد عبداللهی:

فارغ التحصیل رشته حسابداری (مقطع کارشناسی) از جهاد دانشگاهی سال 1390

فارغ التحصیل رشته حسابداری(مقطع کارشناسی ارشد ) سال 1398

شروع بکار از فروردین سال 1389بیمارستان سیدالشهداء(ع) بعنوان کارشناس پرداخت های پرسنلی و رسیدگی به اسناد

از مهرماه سال 1401 بعنوان رییس امورمالی بیمارستان سیدالشهداء(ع)

لازم به توضیح: عضو گروه پایش وزارت خانه (سیستم های حسابداری) از سال 1400

تنظیمات قالب