برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

سوابق اجرایی جناب آقای چنگیز زارع (مدیر بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی قلب حضرت سیدالشهداء (ع)):

  •  فارغ التحصیل سال ۱۳۸۵
  • از سال ۱۳۸۶_۱۳۸۵ دوره طرح(بیمارستان رازی)
  • از سال ۱۳۹۷-۱۳۸۶ بیمارستان امام خمینی (ره) بخش های: ارولوژی _ سوختگی اورژانس_ جراحی مردان_ارتوپدی
  • از  سال ۱۴۰۰_ ۱۳۹۷ دانشکده پرستاری و مامایی
  • از سال ۱۳۹۵ تا بحال مشاور خانه ایثارگران کل کشور
  • از سال  ۱۳۹۱ - ۱۳۹۶ رییس انجمن فوتسال دانشگاه علوم پزشکی استان آذربایجان غربی
  • نفراول مقطع کارشناسی ارشد پ گرایش داخلی جراحی(د-ج) سال ۱۳۹۹_۱۳۹۷
  • از ابتدای سال ۱۴۰۱ مدیریت بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی قلب حضرت سیدالشهداء (ع)
تنظیمات قالب