English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: سه شنبه ٢٧ ارديبهشت ١٤٠١
-->

دکتر علیرضا ماهوری

سابقه اجرایی جناب آقای دکتر علیرضا ماهوری رییس بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی قلب حضرت سیدالشهداء (ع) :

 

  •  از سال۱۳۸۴ بعنوان فلوشیپ بیهوشی قلب در بیمارستان آموزشی درمانی امام خمینی (ره) 
  • از سال ۱۳۸۶بعنوان معاون آموزشی بیمارستان امام خمینی (ره)
  •  از سال ۱۳۹۳ عضو هیئت برد بیهوشی کشور
  •  از آغاز سال ۱۴۰۱بعنوان رییس بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی قلب حضرت سیدالشهداء (ع) مشغول می باشند.