English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ١٧ آذر ١٤٠٠
-->
فرم ثبت انتقادات و شکایات

نام و نام خانوادگی : *
عنوان انتقاد یا شکایت :
شماره تماس جهت پیگیری : *
شرح مشکل :
لطفا متن درون تصویر را در جعبه متن زیر آن وارد نمائید 
*