English|صفحه اصلی حوزه ریاست| سایت اصلی دانشگاه      امروز: پنج شنبه ٠٦ مهر ١٤٠٢

جلسات شورای دانشگاه برگزار شده در طی سالهای 95-94