English|فارسي| سایت اصلی دانشگاه      امروز: سه شنبه ٠٤ مهر ١٤٠٢


بررسی و بازدید از شبکه بهداشت و درمان شهرستان سلماس ، مدیریت بازرسی ،ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه مورخ 1402/05/02 الی 1402/05/03
بررسی و بازدید از شبکه بهداشت و درمان شهرستان سلماس ، مدیریت بازرسی ،ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه مورخ 1402/05/02 الی 1402/05/03
بررسی و بازدید از شبکه بهداشت و درمان شهرستان سلماس ، مدیریت بازرسی ،ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه مورخ 1402/05/02 الی 1402/05/03
 ٠٨:٤٢ - 1402/05/14 - نظرات : ٠متن کامل >>
در جلسه ای در مورخ 1402/04/14 روز چهارشنبه مدیریت بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشکاه بر اساس هماهنگی های به عمل آمده دکتر فتاحی،جناب آقای علی خدایاری را بعنوان جانشین دکتر فتاحی منصوب شد .
در جلسه ای در مورخ 1402/04/14 روز چهارشنبه مدیریت بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشکاه بر اساس هماهنگی های به عمل آمده دکتر فتاحی،جناب آقای علی خدایاری را بعنوان جانشین دکتر فتاحی منصوب شد .
در جلسه ای در مورخ 1402/04/14 روز چهارشنبه مدیریت بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشکاه بر اساس هماهنگی های به عمل آمده دکتر فتاحی،جناب آقای علی خدایاری را بعنوان جانشین دکتر فتاحی منصوب شد .
 ١٢:٢٧ - 1402/04/21 - نظرات : ٠متن کامل >>
بازدید تیم بازرسی به همراه مدیر جناب آقای دکتر فتاحی به تاریخ 1402/04/19 تا 1402/04/20 از شبکه بهداشت و درمان شهرستان میاندوآب
بازدید تیم بازرسی به همراه مدیر جناب آقای دکتر فتاحی به تاریخ 1402/04/19 تا 1402/04/20 از شبکه بهداشت و درمان شهرستان میاندوآب
بازدید تیم بازرسی به همراه مدیر جناب آقای دکتر فتاحی به تاریخ 1402/04/19 تا 1402/04/20 از شبکه بهداشت و درمان شهرستان میاندوآب
 ١١:٣٤ - 1402/04/21 - نظرات : ٠متن کامل >>
بررسی و بازدید از شبکه بهداشت و درمان شهرستان ماکو و چالدران کارشناسان مدیریت بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه مورخه 1402/03/01 الی 1402/03/02
بررسی و بازدید از شبکه بهداشت و درمان شهرستان ماکو و چالدران مدیریت بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه مورخه 1402/03/01 الی 1402/03/02
بررسی وبازدید از شبکه بهداشت و درمان شهرستان ماکو و چالدران، به همراه دکتر مهدی فتاحی مدیریت بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه به همراه کارشناسان این حوزه مورخه 1402/03/01 الی 1402/03/02
 ١٣:٣٢ - 1402/03/13 - نظرات : ٠متن کامل >>
بازدید سرزده از شبکه درمان بوکان 1402/02/10
بازدید سرزده از شبکه درمان بوکان 1402/02/10
بازدید سرزده از شبکه درمان بوکان 1402/02/10
 ١٢:٥٤ - 1402/03/13 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری اولین جلسه مشترک مبادی نظارتی درون سازمانی دانشگاه
اولین جلسه مشترک مبادی نظارتی درون سازمانی دانشگاه در برخورد با پدیده دریافتی خارج از قانون پزشکان در سال 1402 در روز چهارشنبه 6 اردیبهشت ماه 1402 در محل مدیریت بازرسی دانشگاه برگزار شد.
 ١٤:١٥ - 1402/02/06 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 صفحه بعدی >>