English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ٢٢ آذر ١٣٩٧
-->
تصویربرداری:

 

رادیولوژی:

 

ارائه خدمات برای بیماران بستری و سرپائی به صورت 24 ساعته دایر می باشد.

 


سونوگرافی:

روزهای زوج از ساعت 8 جهت ارائه خدمات صرفا برای بیماران بستری دایر می باشد.