English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ٠١ آبان ١٣٩٩
-->
فرم ثبت انتقادات و شکایات

نام و نام خانوادگی : *
عنوان انتقاد یا شکایت :
شماره تماس جهت پیگیری : *
شرح مشکل :
متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید 
*