English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: سه شنبه ٠٦ خرداد ١٣٩٩
-->
نحوه عضویت و مقررات : کلیه دانشجویان و پرسنل دانشگاه می توانند با ارایه شماره دانشجویی و یا کارت پرسنلی معتبر عضو کتابخانه شوند . مدت امانت کتاب 11 روز می باشد . در صورتیکه کتاب امانتی در رزرو دیگر مراجعین نباشد تا سه بار قابل تمدید می باشد . مراجعین می توانند بصورت تلفنی نیز کتاب امانتی را تمدید نمایند . ساعات کار : بخش امانت کتابخانه همه روزه به غیر از روزهای تعطیل از ساعت 8 الی 14:30 دایر می باشد و سالن مطالعه همه روزه از ساعت 8 صبح الی 24 شب دایر می باشد . 733-77731373- تلفن تماس : 11 ایمیل mail to : lib.sshohada@umsu.ac.ir آدرس پستی : ارومیه ، بلوار 71 شهریور ، روبروی خیابان شهید صمدزاده، کد 400 ، کدپستی 3177107175