English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: جمعه ٠٤ فروردين ١٤٠٢
-->

بخش اورژانس بیمارستان با 6 تخت تریاژ و 2 تخت CPR و با حضور رزیدنت مقیم  و درمانگاه عمومی با حضور پزشکان عمومی به صورت شبانه روزی آماده پذیرش و ارائه خدمات به تمام مراجعه کنندگان می باشد.