English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ١٤ مهر ١٤٠١
-->
واحد ترخیص:

 

ساعات کار : همه روزه یه استثنای روزهای تعطیل از ساعت 7.30 الی 17.30 و روزهای تعطیل از 9.30 الی 14.30

مدارک لازم جهت ترخیص :

دستور ترخیص پرونده بستری دفترچه بیمه معتبر